Functie: Fractievoorzitter PvdA-fractie

Hoofd- en nevenfuncties

  • Juridisch medewerker gezinshereniging VluchtelingenWerk Walcheren;
  • Lid adviescommissie subsidies gemeente Roosendaal;
  • Bestuurssecretaris/beleidsadviseur ISD Brabantse Wal.

Contactinformatie