Op grond van wettelijke voorschriften, zijn de nevenfuncties van de leden van de Vlissingse gemeenteraad openbaar. In bijgevoegd overzicht vindt u de meest recente opgave.