Kris (K.) van Wezel

Functie: Raadslid SLF-fractie

Even voorstellen:

'Wat goed is voor oud is ook goed voor jong!'

Ik sta met de Sociaal Liberale Fractie (SLF) voor specifieke aandacht voor ouderen, zonder daarbij de jongeren te vergeten. Maar ook voor een transparante open gemeente, waar de Vlissingers over zaken die hen betreffen kunnen meepraten en -denken!
Ik ben een geboren en getogen Vlissinger. Getrouwd met Liesbeth en we zijn gelukkig met onze zoon en dochter, alsook met onze schoondochter en schoonzoon. Verder zijn we in het rijke bezit van een kleindochter.

Sociaal domein

Ik heb altijd in Vlissingen gewerkt en met name in het sociaal domein. Eerst nog als corrector bij de PZC en later als leidinggevende bij SKA en SKW (het sociaal cultureel werk). Daarna bij de gemeente Vlissingen als coördinator burger en -bestuurscontacten (coördinerend ambtenaar integrale wijkaanpak en wijkambtenaar Paauwenburg). Ook ben ik oprichter en directeur geweest van Stichting Droom-Walcheren.

Vrijwilligerswerk

Naast mijn reguliere werk heb ik in de afgelopen 45 jaar veel vrijwilligerswerk gedaan in het speeltuinwerk, oudercommissie, buurtwerk, culturele raad, wijkcomité, vakbondswerk, secretaris stichting Majoraat, provinciaal bestuurderswerk, hulpverlening en dergelijke ... Daarnaast heb ik veel mensen ondersteund bij het opzetten van een eigen bedrijf.
Ik vind het belangrijk dat er naast je reguliere werk tijd over moet zijn om voor de gemeenschap actief te zijn in het vrijwilligerswerk! Een stad of kern leeft bij de vrijwillige inzet van de bewoners.

Voorstander

SLF is een warm voorstander van een rijk (sociaal) cultureel leven in onze stad. Wij zijn hartstochtelijk voorstander van een transparante gemeente, die voorstander is van zoveel mogelijk in- en samenspraak!
Ik sta voor een rechtvaardige samenleving met aandacht voor iedereen en voor gelijkwaardige kansen. Een open stad met aandacht voor veilig wonen, groen, kunst en cultuur. Maar met name ook voor het beheersbaar maken en liefst oplossen van de sociale problemen.

Samen zoeken naar oplossingen

Uiteraard ben ik al gepensioneerd, maar ik wil graag iets betekenen voor onze kinderen en kleinkinderen. De toekomst is van groot belang en gelukkig voel ik me bij 50PLUS erg thuis. Niet links en niet rechts, maar centraal de bewoners, de Vlissingers met oog voor ieders welzijn en zorg!
Verder reis ik graag, lees veel, houd van film en ik ben dol op mijn gezin, familie en vrienden! Meer tijd heb ik helaas niet! Maar altijd wel tijd om naar u te luisteren en samen te zoeken naar oplossingen! Tot ziens en hoors!

Hoofd- en nevenfuncties

  • Secretaris van het bestuur van Stichting Bunkerverhalen Dishoek november 1944;
  • Penningmeester huurdersvereniging Carino.

Contactinformatie